***ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลวัดประดู่ 150 ม. 1 ต. วัดประดู่ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000 *** ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "เทศบาลตำบลวัดประดู่ คู่ประชาชน" ทุกวันศุกร์ เวลา 10.10 - 11.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานี (สวท.สฎ) คลื่นความถี่ 89.75 เมกะเฮิร์ตซ*** เทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวัดประดู่ เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ติดต่องานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-7720-0175 ต่อ 504 *** | ** แจ้งเหตุด่วน สาธารณภัย เหตุเพลิงไหม้ โทร 0-7720-0954 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง**
นายจารึก เพ็ชรคง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่
หนังสือราชการจากกรมฯ
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่